Flashback

Skillnaden mellan Flashback och Foreshadowing
Flashback och förskuggning är olika sätt att åstadkomma samma mål: att introducera händelser som inte händer i historiens nuvarande ögonblick. Medan f...
flashback och flashforward
En flashback är en kort scen som visar det förflutna, vanligtvis genom att skildra händelser som är relativa till den aktuella plot, inställning eller...