Fotnot

Skillnaden mellan fotnot och slutnot
Fotnoter visas längst ner på relevant sida. Slutnoter visas i en lista i slutet av texten, strax före bibliografin.Vad är skillnaden mellan fotnot och...