Genetiskt

Skillnaden mellan korsning och GM
Så detta är principskillnaden mellan korsbestämning, som bara förekommer naturligt mellan sexuellt kompatibla växter, korsning, vilket är en människol...
genetiskt modifierade organismer
Genmodifierade organismer (GMO) kan definieras som organismer (dvs. växter, djur eller mikroorganismer) där det genetiska materialet (DNA) har förändr...