Geometri

Skillnaden mellan elektronpar-geometri och molekylär geometri
Re: Skillnad mellan molekyl- och elektrongeometri? Elektrongeometri beskriver arrangemanget av elektrongrupper. Molekylär geometri beskriver arrangema...
Skillnaden mellan geometri och trigonometri
Trigonometri är studien av egenskaper hos trianglar, särskilt rätt trianglar. Men geometri är studiet av egenskaper hos alla geometriska figurer.Är tr...
Skillnaden mellan elektrongeometri och molekylär geometri
Elektrongeometri beskriver arrangemanget av elektrongrupper. Molekylär geometri beskriver arrangemanget av atomer, exklusive ensamma par. Till exempel...