Öka

skäl till fusioner och förvärv
De vanligaste motiven för fusioner inkluderar följande:Värdeskapande. Två företag kan genomföra en fusion för att öka sina aktieägares förmögenhet. .....