Mjölk

Skillnaden mellan mjölksyra och alkoholhaltig jäsning
Mjölksyrajäsning producerar mjölksyramolekyler från pyruvat medan alkoholjäsning ger etanol och koldioxid från pyruvat. Huvudskillnaden mellan mjölksy...
Skillnaden mellan laktat och mjölksyra
Den tekniska skillnaden mellan laktat och mjölksyra är kemisk. Laktat är mjölksyra, saknar en proton. För att vara en syra måste ett ämne kunna donera...
Skillnad mellan alkohol och mjölksyrajäsning
Alkoholjäsning sker i mikroorganismer som jäst och omvandlar glukos till energi som frigörs som koldioxid. ... Mjölksyrajäsning sker i vissa bakterier...