Migrän

migrän nhs
När ska jag vara orolig för migrän?Kan migrän vara ett tecken på något allvarligt?Hur länge pågår en migrän NHS?Vad händer med hjärnan under migrän?Hu...
migränstadier
Migränepisoder kan innehålla flera steg: prodome, aura, huvudvärk och postdrome. Du kan cykla genom alla dessa faser när du har migrän, eller så kan d...
migrän aura utan huvudvärk
En migränura utan huvudvärk är en typ av migrän. När du har en aura kan du se fläckar, vågiga linjer eller blinkande ljus. Dina händer, armar eller an...
huvudvärk och migrän
Vad är skillnaden mellan migrän och huvudvärk?Vad som orsakar migränhuvudvärk?Vad som orsakar migrän hos kvinnor?Kan huvudvärk förvandlas till migrän?...
Skillnaden mellan migrän och TIA
TIA-symtom består troligtvis av funktionsnedsättning, såsom synförlust, känselförlust, lammförlamning och svårigheter att prata eller svälja. Migrän a...
Skillnaden mellan migrän och huvudvärk
Huvudvärk orsakar smärta i huvudet, ansiktet eller övre nacken och kan variera i frekvens och intensitet. En migrän är en extremt smärtsam primär huvu...