Miranda

Femte ändringsförslaget mot Miranda Varning
Uttrycket "Miranda Rights" kommer från ett historiskt amerikanskt högsta domstolsärende från 1966 som heter Miranda v ... Domstolen ansåg att om polis...