Monatomisk

Skillnaden mellan monatomisk och polyatomisk
Atomicitet är antalet atomer som finns i en molekyl eller en jon. Detta är den största skillnaden mellan monatomiska och polyatomiska joner. Monatomis...
monatomiska element
Lista över monatomiska elementhelium (He)neon (Ne)argon (Ar)krypton (Kr)xenon (Xe)radon (Rn)oganesson (Og)Hur många element är monoatomiska?Är alla me...
diatomic vs monatomiskt periodiskt system
Monatomiska föreningar består av enstaka atomer och det finns inga kemiska bindningar mellan dessa atomer. Diatomiska föreningar består av molekyler s...