Oomycetes

Vad är skillnaden mellan Oomycetes och Zygomycetes
Huvudskillnaden mellan Oomycetes och Zygomycetes är att Oomycetes producerar gametangia differentierade till antheridia och oogonia som ett resultat a...