Osmolaritet

Skillnaden mellan osmolaritet och osmolalitet
Osmolaliteten hos en lösning avser koncentrationen av osmotiskt aktiva partiklar i den lösningen. ... Uttrycket osmolaritet avser antalet partiklar av...
Skillnaden mellan osmolalitet och osmolaritet
Osmolaliteten hos en lösning avser koncentrationen av osmotiskt aktiva partiklar i den lösningen. Uttrycket osmolaritet avser antalet partiklar av lös...
Skillnaden mellan molaritet och osmolaritet
Medan molariteten mäter antalet mol upplöst ämne per volymenhet lösning, osmolaritet mäter antalet osmol upplösta partiklar per volymenhet lösning.Hur...