Början

Skillnad mellan debut och start
Uppkomst avser början eller början på något. Utgångspunkt hänvisar till början eller inledningen av något.Vad börjar det??Hur använder du början i en ...