Omkrets

Area vs. Perimeter
Perimeter är avståndet runt utsidan av en form. Området mäter utrymmet inuti en form.Vad är omkrets och areal exempel?Hur hittar du område?Vilket är s...
hur man hittar omkretsen
För att hitta omkretsen av en rektangel, lägg till längderna på rektangelns fyra sidor. Om du bara har bredden och höjden kan du enkelt hitta alla fyr...
rektangelns omkrets
Rektangelns omkrets är den totala längden på alla rektangelns sidor. Därför kan vi hitta omkretsen genom att lägga till alla fyra sidor av en rektange...
skillnad mellan yta och omkrets
Perimeter är avståndet runt utsidan av en form. Området mäter utrymmet inuti en form.Vad är omkrets och område med exempel?Hur hittar du yta och omkre...
Skillnad mellan omkrets och omkrets
Längden på en rak sidos kontur kallas dess omkrets och längden på en cirkels kontur kallas dess omkrets. Område. Detta är den totala mängden utrymme i...