Fotosyntetisk

fotosyntetiska pigment
Fotosyntetiska pigment är de enda pigmenten som har förmågan att absorbera energi från solljus och göra den tillgänglig för den fotosyntetiska apparat...