Postkolonial

Vad är den primära skillnaden mellan kolonial och postkolonial litteratur
Kolonial litteratur är den litteratur som skrivs under koloniseringen och använder kolonier som miljö. Postkolonial litteratur är den litteratur som u...