Datummärkt

giltighet efter daterad check
Medan efterdaterade checkar dateras i en sådan form att de bara kan tas ut i framtiden. Efter tre månader från utfärdandedatumet blir checkar inaktuel...