Protostele

Skillnaden mellan Protostele och Siphonostele
Huvudskillnaden mellan protostele och sifonostele är att protostelen består av en fast kärna av kärlvävnad utan ett centralt grop eller bladgap, medan...
Vad är skillnaden mellan Protostele och Siphonostele
Huvudskillnaden mellan protostele och sifonostele är att protostelen består av en fast kärna av kärlvävnad utan ett centralt grop eller bladgap, medan...
Vad är skillnaden mellan Protostele och Plectostele
Huvudskillnaden mellan protostele och plectostele är att protostele innehåller en kärna av xylem omgiven av en region av floem. Men plectostele innehå...