Förvar

vad är skillnaden mellan git och svn
Skillnaden mellan Git och SVN versionskontrollsystem är att Git är ett distribuerat versionskontrollsystem, medan SVN är ett centraliserat versionskon...