Schwann

Vad är skillnaden mellan Schwann Cell och Myelin Sheath
Myelin bildas av Schwann-celler i det perifera nervsystemet (PNS) och oligodendrocyter i centrala nervsystemet (CNS). Varje Schwann-cell bildar en end...