Sorbitol

Vad är skillnaden mellan sorbitol och mannitol
Sorbitol hänvisar till en söt smakande kristallin förening som finns i viss frukt medan mannitol hänvisar till en färglös söt smakande kristallin alko...