Gnista

Skillnaden mellan Iridium och Platinum tändstift
Iridium sägs vara sex gånger hårdare och åtta gånger starkare än platina med en 700 ° högre smältpunkt. Iridium-tändstift har extremt fina elektroder ...
Vad är skillnaden mellan Hadoop och Spark
Faktum är att huvudskillnaden mellan Hadoop MapReduce och Spark ligger i tillvägagångssättet för bearbetning: Spark kan göra det i minnet, medan Hadoo...