Tundra

Vad är skillnaden mellan Polar- och Tundra-regioner
Svar: Polarregionerna är helt enkelt de områden som omger polerna (dvs. Arktis och Antarktis). Tundra är ett kallt klimatbiom som kan finnas på land i...
Skillnaden mellan Tundra och Desert
Öknar har i allmänhet mindre vegetation. Växterna i öknar växer inte särskilt höga och är ofta anpassade för att lagra vatten i sina stjälkar, t.ex. k...