Handledare

Skillnaden mellan handledare och lärare
Lärare arbetar vanligtvis i ett klassrum med ett antal elever i samma ålder. ... Lärare följer förutbestämda riktlinjer för förväntningarna för sin kl...