Såvida inte

Skillnaden mellan om inte och tills
Orden om och tills används ofta tillsammans men deras betydelse är olika och ofta förvirrade. Såvida inte refererar till ett villkor som inte uppfylls...
Skillnaden mellan tills och om inte
Orden om och tills används ofta tillsammans men deras betydelse är olika och ofta förvirrade. Om inte refererar till ett villkor som inte uppfylls med...