Vokaler

Skillnaden mellan vokaler och konsonanter
Skillnaden mellan vokaler och konsonanter En vokal är ett talljud som görs med din mun ganska öppen, kärnan i en talad stavelse. En konsonant är ett l...
Skillnaden mellan lax och spända vokaler
Engelsk fonologi klassificerar traditionellt dessa vokaler i typer som kallas lax och spänd. Huvudskillnaden mellan slappa och spända vokaler är att s...
Skillnaden mellan vokaler och diftonger
Rena vokaler har bara ett ljud. När en sådan vokal talas förblir tungan still. Däremot har diftoner två ljud och tungan måste röra sig medan den rör s...