Medan

Skillnaden mellan medan och medan
Även om det används oftare än samtidigt, anses det senare vara föråldrat av de flesta amerikaner. While används mest på brittisk engelska, men mindre ...