Skriven

Skillnaden mellan skriftlig och oskriven konstitution
Skriftlig konstitution finns i juridiska dokument som är vederbörligen antagna i form av lagar. En oskriven konstitution består av principer från rege...