Xenogamy

xenogami exempel
Xenogamy är en korsbestämning där pollenkorn från anther av en blomma till stigma av en annan blomma överförs för att bli befruktad. Förklaring: ... E...