Bestämd

Skillnaden mellan bestämda och obestämda artiklar
Artiklar används före substantiv eller substantivekvivalenter och är en typ av adjektiv. Den bestämda artikeln (den) används före ett substantiv för a...
bestämda artikelövningar
Vad är ett exempel på en bestämd artikel?Vilka är de fyra bestämda artiklarna?Hur använder du artiklarna och övningen?Hur kan jag öva på engelska?Hur ...
Skillnaden mellan lagen om bestämda proportioner och lagen om flera proportioner
Lagen med flera proportioner är en regel för stökiometri. ... Lagen med flera proportioner är en förlängning av lagen om bestämd komposition, som säge...
Skillnad mellan bestämda och obestämda integraler
En bestämd integral har övre och nedre gränser för integralerna, och den kallas definitiv eftersom vi i slutet av problemet har ett tal - det är ett b...